วันเด็กปีงบประมาณ 2561
ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ
กราบพระบรมศพ ร.9
อุปสมบทหมู่ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลตาตุม(สตมวาร100วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
กิจกรรมแสดงความภักดี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมผูป่วยในพระราชานุเคราะห์
วันเด็กประจำปีงบประมาณ 2559
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic
งานประเพณีทำบุญขวัญข้าว 2559
กีฬาตาตุมคัพ ประจำปีงบประมาณ 2559
นางรำตำบลตาตุม
โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีงบประมาณ 2559
วันปิยมหาราช 2559
วันพ่อ 5 ธันวามหาราช
งานวันเทศมหาชาติ 2559
ประเพณีแซนโฎนตา
     

  นายชัยยง     ใจแม่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม

     

  นายประกิจ   จารุภัทรชัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม

facekbook อบต.ตาตุม